Anca Giurchescu ve Etnokoreoloji


200,00₺

Bu kitapta Anca Giurchescu'nun kurumsal ve uygulamalı alanlarda yayınladığı yedi eseri bulunmaktadır.  Kitabın çeviri metinlerinin oluşturulmasında Türkiye'den dans alanında çalışan on araştırmacı görev almıştır. “Anca Giurchescu ve Etnokoreoloji" adlı bu eserin kısıtlı sayıdaki Türkçe Geleneksel Dans literatürünü zenginleştirdiği düşünülmektedir.