Balkanlar-II 2.B


200,00₺

XX. yüzyıl sonlarında hıcal değişen, dönüşen dünyanın bitişiğindeki Balkanlar, başta AB olmak üzere uluslar arası güçlerin etki alanındadır. Farklı fünya görüşlerinin varlığını sürdürüdüğü küreselleene dünyanın sorunlu bölgeleridnen biri olan Balkanlarda XX. yüzyılın sonlarında ve XXI. yüzyılın başlarında durum sakin görünmekte. Fakat farklı dünya görülleri sosyal- politik vb. çıkarları olanların gözleri Balkanlar üzerinde. Yarının neler getitreceği belli değil. Hemen herke tarafından kabul edilen bu endişeli bekleyiş Balkan ülkelerini arayışlara itmekte. Yapılan barış anlaşmalarıyla kabul edilen snırların çoğu sorunları beraberşnde getrimiş durumda. Bu çalışmada yirminci yüzyıl başlkarından iki binli yılların başlarında değin yaşananlar ve var olan durum jakkında saptamalar yapıldı.