Batı Anadolu Eşkıyalık Tarihi


215,00₺

Eski çağlardan bu yana dünyanın her yerinde, kişinin ayni, nakdi veya bedeni mülkiyetinin erk sahibi bir unsur tarafından meşru veya gayrimeşru yöntemlerle gasp edilmesi bilinen bir olguydu. Zorla almanın meşru yolu siyasi, askeri ve dini kudret taşıyan liderlerin komutasında galip olan orduların veya ordulara mensup boşubozuk grupların, mağlupların mülkiyetlerini 'kılıç hakkı' adı altında yağmalamalarıydı.