Çevre Ekonomisi ve Politikası-Ekonomi, Politika, Uluslararası ve Ulusal Çevre Koruma Girişimleri


255,00₺

Kitabın amacı, çevre ve doğal kaynakalr ekonomisi ve politiksaı alanında verilen dersler için genel bir kaynka olmasının yanı sıra ilgili Bakanlıklar, Beledeiyeler ve bunların bağlı kuruluşlarında genel bir kaynka ihtiyacına cevap verebilmketedir.