Çim Ekimi Dikimi Bakımı


260,00₺

Kitabın giriş bölümünde çim kültürünün çevremiz ve yer küre açısından önemi ve yararlarına değinilmiştir. "Tarihte Çim Alanlar" bölümünde çimlerin zaman içindeki gelişimi anlatılmıştır. Çim alanların "Küresel Isınma ve Tuzluluk" açısından öenmi ve sorunlarının tartışıldıı bölümü takiben, çim buğdaygillerinin botanik özellikleri incelenmiş, dha sonra çim bitkilerinin ve bunların oluşturduğu bitki örtülerinin kalite ölçütleri sıralanjmaış, çim alan yapımında toprak hazırlıkları özetlenmiş, "Çim Alan Bitkileri" bölümünde ise bitkileri serin iklim, sıcak iklim, yarı kurak iklim ve diğer familyalardan çim bitkileri olarak guruplandırılmıştır. 

  • Ürün Kategorisi: MÜHENDİSLİK
  • Ürün Kodu: 23
  • Ürün Etiketleri: