Fazlullah Bin Abdüsselam Defter-i Evkâf-ı Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere Der Birgi


205,00₺

Birgi Kadısı Fazlullah bin Abdüsselam tarafından 425 yıl önce hazırlanmış ve onaylanmışi nüshası olmayan defter. Osmanlı Türkçesi ile yazılmış bu değerli metin hem tıpkıbasım hem de Latin harfli transkripsiyonu ile ilk kez yayınlanmaktadır.