Fransız Basınında Atatürk ve Türkiye'nin Modernleşmesi (1922-1938)


225,00₺

Elinizdeki kitap, 1922 - 1938 yılları arasında Fransa'da yayınlanan Gazete ve dergilerde çıkan Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili gözlem, değerlendirme ve eleştiri türü yazıların kronolojik bir şekilde incelenmesi ile kaleme alınmış olup, Türkiye Cumhuriyeti'nin modernleşme tarihine ilişkin mevcut literatürlere katkı sağlamakta ve yeni bir bakış açısı getirmektedir.