Gelişim Psikolojisi Bakış Açısıyla Çocuk Suçluluğu


210,00₺

Çocuk suçluluğunun gelişim psikolojisi yaklaşımıyla ele alan kitap 12 bölümden oluşmaktadır. Bölümlerde çocuk suçlululğunu açıklayan sosyolojik ve psikolojik kuramlar, ergenlik dönemi özellikleri, ergenlik döneminde sergilenen risk alma davranışları, çocuk suçluluğu ile ilişkili aile, okul ve bireysel özellikler ve çocuk istismarı konuları incelenmişir.