Genel Parazitoloji


200,00₺

Birlikte yaşam ve parazitlik, parazitliğin hayvanlar alemindeki dağılımı, parazitlik ve konaklar ile ilgili tanımlamalar. İsimlendirme: pazarzitlik hastalıklarının isimlendirmesi, sınıflandırılmaları, parazitlerin konaklarına etkileri, sağlık bakımından önemleri,kullandıkları stratejiler, insan ve hayvanlarda hastalık yapan parazit türleri, tedavi yöntemleri ayrıntılı şekilde incelenmektedir.