Haneden Ticarethaneye Batı Anadolu Halıcılığı (1836-1935)


200,00₺

Bu çalışmada; Anadolu'da halı ticareti amacıyla kurulan P. De Andria & Co. isimli yabancı halı ticarethanesinin faaliyete başladığı 1836 yılından, The Oriental Carpet Manufacturers'in (Şark Halı Şirketi) 1935 yılında millileşmesine kadar geçen yaklaşık 100 yıllık dönemde, çoğunluğu yabancı halı şirketleri tarafından gerçekleştirilen ihraç amaçlı halı üretim faaliyetlerini teknik ve desen uygulamaları ile de ayrıntılı olarak ele alınmıştır.