İktisatçılar İçin Doğrusal Cebir


195,00₺

Ege Üniversitesi İktisadi veİdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde verdiğim cebir dersi notlarından oluşan nu kitapta doğrusal denklemler, doğrusal denklemlerin çözüm yolları ve yöntemleri, matris cebiri, öz değerler ve öz vektörler, en küçük kareler yöntemi ve kısımlara ilişkin iktisadi uygulamalarıa ve alıştırmalara yer verilmektedir.