Kadına Yönelik Şiddet ve Bağımlılık


195,00₺

Tüm dünyada ve ülkemizde yaygın olarak karşımıza çıkan kadına yönelik şiddet, temelinnde cinsiyet ayrımcılığı yatan bir olgudur ve kadınların özel veya toplumsal hayatta bedensel ve/veya ruhsal olarak örselenmesiyle sonuçlanan eylemler bütünü olarak görülmelidir. Son yıllarda kadına yönelik şiddetle mücadeleye odaklanan çalışmalar giderek daha fazla gündeme gelmektedir. Daha çok şiddet gören kadınları gündeme getiren araştırmalardan farklı olarak bu kitap, sadece şiddet mağduruna yönelik yapılması gereken hizmetlere dikkat çekmekle kalmamakta, şiddet uygulayanlarla da çalışılması gerektiğini önemle vurgulamaktadır.