Karma Yemler ve Karma Yem Teknolojisi


200,00₺

Karma yemin tanımı ve özellikleri, karma yem fabrikalarının bölümleri ve çalışma şekli, karma yem çeşitleri ve özellikleri, karma yemlerde nitelik ve kontrolü, karma yem hammaddelerinin ve karma yemlerin depolanması, karma yem fomülasyonu bu kitabın içeriğini oluşturmaktadır.