Sanat ve İletişim Aracı Olarak Fotograf


200,00₺

Kendine ait bir dili olan fotoğraf, sanat ve iletişim aracı olarak farklı amaçlara sahip olmasına rağmen, iç içe geçmiş bir bağlamda değerlendirilmesinin gerektiği ddüşünülmüştür. Bu kapsamda üretilen makalelerden oluşan Sanat ve İletişim Aracı olarak FOTOĞRAF isimli kitap, fotoğrafik gerçeklikten kurguya, estetikten sanal gerçekliğe, sokak fotoğrafçılığından gerçeküstücülüğe, kadın imgelerinden reklam fotoğraflarına,  anakronizmden postmodernizme kadar çok geniş bir yelpazeden fotoğrafı incelemekte ve anlamlandırmaya çalışmaktadır. Ayrıca, günümüzde dijital teknolojilerin ve internetin fotoğrafı yeniden biçimlendirmesi ile selfie, kimlik ve nostalji kavramlarını irdelemektedir.