Sera Mekanizasyonu (Güncelleştirilmiş)


230,00₺

Kitabın Giriş bölümünde, rescılığın dünyada ve Türkiye'deki tarihsel gelişimi, seraların yapıları ve tipleriyle ilgili bilgiler verilmiştir. 2. Bölümde, Sera Havası Şartlarının Düzenlemenmesi başlığı altında, seraların ısıtılması, havalandırlması, serinletilmesi ve aydınlarılması ile igili teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler yer almaktadır. 3. Bölümde Seralarda Bitki Yetiştiriciliği ile ilgili Mekanizasyon Uygulamaları başlığı altında, toprak işleme, ekim ve dikim, çapa ve seyteltme, sulama, gübreleme, tarımsal savaş, hasat, taşıma, sınıflandırma ve paketleme, taban alanındna yararlanma oranını arttırma, hazrç hazırlama makineleri, topraksız ortamlarda birki yetiştirme düzenleri ile ilgili mekanizsayona ilişkin bilgiler ve uygulama örnekleri tanıtılmıştır. 4. Bölümde Seralarda Bilgisayar Destekli Otomatik Kontrol Düzenlerinin Yapısı ve Çalışma Esasları ile ilgili temel bilgilere ve uygulamalara ilişkin örneklere yer verilmiştir. 

  • Ürün Kategorisi: MÜHENDİSLİK
  • Ürün Kodu: 199
  • Ürün Etiketleri: