Üreme Biyolojisi


210,00₺

Kitap toplam sekiz bölümden oluşmkatadır. Bunlar sırasıyla; Üreme Organları Anotomisi (Memeli ve Kanatlılarda), Üreme Hormonları (Tanıtımı, Sınıflandırılmaları, Etki Mekanizmaları, Ölçülmesi ve Üreme Hormonları), genel Üreme İşlevleri (Eşeysel Olgunluk ve Üreme Organlarının Fizyolojisi), Üreme Veriminin ArtırılmasındaBiyoteknoloji Yöntemleri (Yapay Tohumlama, Üremenin Hormonlarla Düzenlenmesi, Embriyo Aktaırmı ve Genetik Klonloma), Eşeysel Davranışlar, Üreme Kusurları ve Kimi Hayvan Türlerinde Üreme (Sığır, Manda, At, Koyun, Keçi,Domuz, Tavşan, Vizon, Nutria, Çinçilla ve Tilki) gibi bölümlerdir.